HOWARD

Chandler gibi Pedro x UC 56-224 melezidir. Chandler dan 3-4 gün önce yapraklanır. Yan dal verimliliği %80-90 , açık renkli iç miktarı %90-95 dir. Orta derece gelişen çeşidin taç yapısı diğer çeşitlere oranla daha küçüktür. Verim ve meyve iriliğini standart hale getirebilmek için iyi bir budama programı gereklidir. Çit şeklinde sık dikime uygundur. Chandler’ an 10-15 gün önce hasat edilir.

Categoría:

It is a hybrid of Pedro x UC 5-224 like Chandler. Leaves are out mid-season (15 days after Payne). Lateral bearing (80-90% of lateral buds are female). It grows smaller than the other varieties. A good pruning program is required to harvest standard yield and fruit size. Suitable for hedgerow systems.