FRANQUETTE

Fransa orjinli bir çeşittir. Özellikle Chandler a tozlayıcı olarak dikildiği için önemli bir çeşittir. Ağaçları güçlü ve dikine büyür. Payne den 26-27 gün sonra yapraklanır.

Meyve Ağırlığı : 10-12
İç Oranı : %46 – 47
Dölleyicileri : Fernette, Iverto, Meylannoise, Ronde de Montignac

Categoría:

Traditional French variety. An important variety especially because it is a pollinator for Chandler. Trees grow strong and vertical. Leafing date is 26-27 days after Payne.